top of page
Licht en schaduw

OVER VERDOODT+

Met Verdoodt+ bieden we een verbredend denkkader en een helikopterview doorheen het hele proces om zo het complexe en strategische traject met alle betrokken overheden, nutsmaatschappijen, projectontwikkelaars, stakeholders te managen.

 

Wij bieden u expertise, inventiviteit en creativiteit, samen met een groot netwerk aan ondersteuning van vakspecialisten op alle terreinen.

"Focus niet enkel op rendement, maar ook op kwaliteit en duurzaamheid en beschouw de overheden als partner in de groei en de totstandkoming van uw project"

Onze toegevoegde waarde:

Bemiddeling, onderhandeling, begeleiding van al uw (complexe) vastgoedtrajecten waarbij de balans tussen private en overheidsbelangen een kritische succesfactor is.
 

Onze expertise laat u toe vastgoedinvesteringen te evalueren op basis van een lange-termijnstrategie op maat.
 

Via procesbegeleiding wordt het ganse vergunningstraject uit handen van de klant genomen. Bij voorkeur starten we het proces helemaal bij het begin. Op basis van een ambitienota wordt met de betrokken gemeente of stad een gezamenlijke visie uitgewerkt en nadien verwerkt in concrete plannen. De architecten worden aangestuurd door Verdoodt+, alsook wordt de communicatie met stad of gemeente volledig door ons geleid.
 

Als u het projectmanagement aan Verdoodt+ toevertrouwt, kan u rekenen op een volledige, transparante structurering van uw project. U heeft een geoliede machine ter beschikking met juiste afspraken en duidelijke communicatie. Als klant wordt u volledig ontzorgd.

 

Verdoodt+ is uw vertrouwde gids in de complexe vastgoedomgeving en zorgt ervoor dat uw project kwalitatief en efficiënt gerealiseerd kan worden.

foto CV_edited.jpg
foto Caroline Verdoodt

CAROLINE VERDOODT

Tijdens mijn ambt als schepen van ruimtelijke ordening, planning, stedelijke ontwikkeling en omgevingsvergunningen van de stad Aalst raakte ik gepassioneerd door de materie van omgeving, ruimtelijke ordening en omgevingsprocessen en alles wat daar bij komt kijken.​

In de praktijk zag ik echter dat het water tussen ontwikkelaar, bouwheer en betrokken overheden dikwijls onnodig diep is waardoor het proces veel te lang aansleept of al te vaak na een lang traject niet resulteert in een vergunning. Zelfs als alle betrokkenen een kwalitatief project voor ogen hebben…

Als Master Rechten en Master Notariaat, opleiding Master Real Estate, samen met mijn passie, jarenlange praktijkervaring en brede visie op het volledige proces is er veel potentieel om te wegen op het resultaat en succes van een project.

 

Als docente Ruimtelijk Beleid, Omgevingsrecht en Projectontwikkeling blijf ik de wetgeving, maatschappelijke context en ‘wat leeft’ op de voet volgen.

Telefoon

+32 498 29 06 18

Email 

Volg

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page